Ouderen

Jansje werkte bij het Nationaal Ouderenfonds en WorldGranny en schreef in 2014 voor JSO de ‘Handleiding Kansen voor Aanpak Eenzaamheid en Mishandeling kwetsbare ouderen‘.

In 2014 verscheen voor WoonSaem, Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten, in het september nummer van het Aedes magazine, voor corporaties en de woningmarkt, het opinie artikel ‘Mevrouw Chan heeft geen tijd meer om eenzaam te zijn‘. In hetzelfde jaar verscheen in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting in juni het artikel ‘Iedereen heeft baat bij woongemeenschap voor oudere migranten‘.

In 2006 schreef Jansje een voorstel voor De Derde Kamer, schaduwparlement voor ontwikkelingssamenwerking, een initiatief van de NCDO, getiteld ‘Basispensioen voor ouderen in ontwikkelingslanden’, hetgeen werd aangenomen door de leden van De Derde Kamer en overhandigd aan toenmalig Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne.

In 2001 en 2002 deed Jansje onderzoek naar pensioenen en oudedagsvoorzieningen in Suriname. Het rapport ‘”Konden we maar gaan staken!” Een onderzoek naar de levensomstandigheden, sociale zekerheidsmechanismen en bestaansstrategieën van ouderen in Paramaribo’, verscheen in december 2002. Op 4 april 2002 verscheen het artikel ‘Ouderen in staking’ in het Surinaamse dagblad ‘De Ware Tijd’.

Meer weten? Neem contact op.