Neem een statushouder mee

Met de coördinator van het Thuisadministratieproject mag ik mee naar een bijeenkomst van de gemeente over statushouders. Vluchtelingenwerk ondersteunt nieuwkomers 1 jaar. Veel statushouders vallen daarna in het diepe, kunnen nog niet goed genoeg zwemmen, vinden moeilijk werk of aansluiting, spreken de taal nog niet goed genoeg en krijgen (financiële) problemen.  Lees “Neem een statushouder mee” verder

“Kan ik vrijwilliger Thuisadministratie worden?”

De coördinator van de dienst Thuisadministratie van de welzijnsorganisatie kijkt me met een schuin hoofd aan. We kennen elkaar al een tijdje. In de rol van onderzoeker kom ik regelmatig langs om lege vragenlijsten te brengen en ingevulde vragenlijsten op te halen. Ik heb twee vrijwilligersbijeenkomsten bijgewoond, al was dat niet als vrijwilliger, maar om een presentatie te geven aan de vrijwilligers. En we hebben allebei de training ‘Sturen op Zelfsturing’ gevolgd, gericht op psychologische inzichten, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen.  Lees ““Kan ik vrijwilliger Thuisadministratie worden?”” verder