Onderzoek vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met financiële problemen

Wat is de effectiviteit van de inzet van vrijwilligers bij mensen die problemen hebben met de financiën? Verandert de ernst van hun financiële problemen en verbetert hun financiële bekwaamheid? Hoe zit het met uitval van hulpvragers? En welke knelpunten en dilemma’s ervaren coördinatoren en vrijwilligers? Jansje’s promotieonderzoek geeft hier meer inzicht in. Op 24 november 2022 verdedigde Jansje haar proefschrift in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Download hier het proefschrift “Als de financiën op orde zijn, heb je meer rust” Ondersteuning aan cliënten met financiële problemen door vrijwilligers of de samenvatting.

In Tijdschrift Schuldsanering Jaargang 11, Maart 2023 schreef Jansje het artikel ‘Minder financiële problemen en meer rust’. In Binnenlands Bestuur verscheen het artikel: Vrijwilligers van toegevoegde waarde in schuldhulpverlening en op de website van Sociale Vraagstukken het artikel: Schuldhulpverlening door vrijwilligers, wat werkt?

Resultaten inzet vrijwilligers
In juni 2020 verscheen een presentatievideo met resultaten uit het onderzoek en 3 tips voor vrijwilligers die mensen met administratieve en/of financiële problemen ondersteunen.

In januari 2020 verscheen het rapport Wat levert thuisadministratie op?‘.

Ernst van financiële problemen en kenmerken hulpvragers
In 2019 werd het artikel ‘Ernst van financiële problemen. De rol van financiële kennis en vaardigheden, financieel gedrag, vertrouwen in financiële vaardigheden en motivatie van cliënten ‘Thuisadministratie’’ gepubliceerd in het tijdschrift Mens en Maatschappij. Dit artikel kan op verzoek worden toegestuurd.

Wat zijn de kenmerken van hulpvragers die ondersteund worden door een Thuisadministratie vrijwilliger? Eind 2017 verscheen het rapport Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie.

Ondersteuning bij de financiële administratie met vrijwilligers
Eind 2019 werkte Jansje aan het onderzoeksrapport Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen. Het rapport is gebaseerd op vragenlijsten die in 2019 voor de derde keer werden voorgelegd aan coördinatoren die vrijwilligers aansturen. In het onderzoek wordt de stand van zaken met betrekking tot de inzet van vrijwilligers bij mensen met administratieve en/of financiële problemen in Nederland toegelicht. Daarnaast geven coördinatoren de knelpunten en dilemma’s aan, waar zij en de vrijwilligers tegenaan lopen. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek van 2015: Ondersteuning bij de financiële administratie met vrijwilligers en 2017: Thuisadministratie in Nederland.

In het Tijdschrift Schuldsanering verscheen in 2020 het artikel:  Naar een effectieve en duurzame rol van vrijwilligers in de keten van schulddienstverlening, geschreven door Jansje van Middendorp en Eline de Smet en in 2018 het artikel: Landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers in de schuldhulpverlening en -preventie, geschreven door Jansje en AnneMieke Sprenger.

In 2017 verscheen het artikel Schuldhulpverlening Knelpunten en dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen in het Journal of Social Intervention.

Economische effecten
In 2016 schreef Jansje mee aan het rapport Economische Effecten van Thuisadministratie, in samenwerking met APE Public Economics.

Meer weten? Neem contact op!