Hulpvragers financiële problemen

Welke resultaten worden tijdens de ondersteuning door vrijwilligers aan mensen met administratieve en/of financiële problemen behaald op het gebied van financiële vaardigheden en gedrag? En hoe zit het met uitval van hulpvragers? Jansje’s promotieonderzoek zal hier meer inzicht in geven.

In juni 2020 verscheen een presentatievideo met resultaten uit het onderzoek en 3 tips voor vrijwilligers die mensen met administratieve en/of financiële problemen ondersteunen.

In januari 2020 verscheen het rapport ‘Wat levert thuisadministratie op?‘.

Eind 2019 werkte Jansje aan het onderzoeksrapport ‘Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen‘. Het rapport is gebaseerd op vragenlijsten die in 2019 voor de derde keer werden voorgelegd aan coördinatoren die vrijwilligers aansturen. In het onderzoek wordt de stand van zaken met betrekking tot de inzet van vrijwilligers bij mensen met administratieve en/of financiële problemen in Nederland toegelicht. Daarnaast geven coördinatoren de knelpunten en dilemma’s aan, waar zij en de vrijwilligers tegenaan lopen. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek van 2015: ‘Ondersteuning bij de financiële administratie met vrijwilligers‘ en 2017: ‘Thuisadministratie in Nederland‘.

In 2019 werd het artikel ‘Ernst van financiële problemen. De rol van financiële kennis en vaardigheden, financieel gedrag, vertrouwen in financiële vaardigheden en motivatie van cliënten ‘Thuisadministratie’’ gepubliceerd in het tijdschrift Mens en Maatschappij. Dit artikel kan op verzoek worden toegestuurd.

Wat zijn de kenmerken van hulpvragers die ondersteund worden door een Thuisadministratie vrijwilliger? Eind 2017 verscheen het rapport ‘Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie‘.

In 2017 verscheen het artikel ‘Schuldhulpverlening Knelpunten en dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen‘ in het Journal of Social Intervention.

In 2016 schreef Jansje mee aan het rapport ‘Economische Effecten van Thuisadministratie‘, in samenwerking met APE Public Economics.

Meer weten? Neem contact op!