Over Jansje

Jansje van Middendorp is projectmanager, onderzoeker en publicist. Als vrijwilliger ondersteunt ze mensen met administratieve en/of financiële problemen.

Jansje was als buitenpromovendus verbonden aan de Radboud Universiteit. Op 24 november 2022 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De titel van haar proefschrift is: ‘”Als de financiën op orde zijn, heb je meer rust” Ondersteuning aan cliënten met financiële problemen door vrijwilligers’. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA).

In januari 2021 is Jansje gestart met haar eigen onderneming: ‘Jansje Projecten en Onderzoek’. “Ik wil als zelfstandig professional een bijdrage leveren aan goede en toegankelijke ondersteuning voor mensen met financiële problemen. Dat zij gezien en gehoord worden, competenties en vertrouwen in eigen vaardigheden kunnen ontwikkelen en eigen keuzes kunnen maken in een omgeving die hen daartoe stimuleert en begeleidt.” Neem contact op!

Jansje schrijft over hulpvragers met financiële problemen en in het verleden ook over ouderen. Op deze website houdt ze een blog bij over haar inzet als vrijwilliger Thuisadministratie, hulpvragers met financiële problemen en stille armoede.