Schaarste in de bijstand

De welzijnsorganisatie organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor de vrijwilligers van het Thuisadministratieproject. Dit keer is het thema: bijstand. Een gemeenteambtenaar verzorgt de presentatie. Hij vertelt over oude wetgeving, wetgeving voor zelfstandigen en de Participatie Wet, voor het aanvragen van reguliere bijstand.

Lees verder “Schaarste in de bijstand”

Helpt een vrijwilliger de hulpvrager of de gemeente?

Samen met 6 andere potentiële vrijwilligers volg ik de basistraining voor nieuwe Thuisadministratievrijwilligers. In 4 middagen leren we het vrijwilligerswerk en elkaar kennen. Twee vrouwen met een financiële achtergrond, een vrouw die werkzaam is geweest in de commerciële sector, een man met een juridische achtergrond en een gepensioneerde man en vrouw met beiden een brede achtergrond en veel levenservaring. Met mijn 37 jaar ben ik de jongste. Lees verder “Helpt een vrijwilliger de hulpvrager of de gemeente?”

Helpen met solliciteren

De belastingaangiftes zijn nog steeds niet gedaan. De bevriende kennis van het belastingkantoor wil de aangiftes toch niet gratis doen. Het gaat meer dan 1.000 euro kosten. Onze hulpvrager klinkt minder onbezorgd dan bij ons eerste bezoek. Hij praat over de 3 verschillende energieleveranciers waar hij onbedoeld een contract mee bleek te hebben. De deurwaarders die ongeveer 4 keer per week bij hem langskomen. Maar ook de vele vrienden die hem ondersteunen en geld lenen of geven.  Lees verder “Helpen met solliciteren”

Neem een statushouder mee

Met de coördinator van het Thuisadministratieproject mag ik mee naar een bijeenkomst van de gemeente over statushouders. Vluchtelingenwerk ondersteunt nieuwkomers 1 jaar. Veel statushouders vallen daarna in het diepe, kunnen nog niet goed genoeg zwemmen, vinden moeilijk werk of aansluiting, spreken de taal nog niet goed genoeg en krijgen (financiële) problemen.  Lees verder “Neem een statushouder mee”

“Kan ik vrijwilliger Thuisadministratie worden?”

De coördinator van de dienst Thuisadministratie van de welzijnsorganisatie kijkt me met een schuin hoofd aan. We kennen elkaar al een tijdje. In de rol van onderzoeker kom ik regelmatig langs om lege vragenlijsten te brengen en ingevulde vragenlijsten op te halen. Ik heb twee vrijwilligersbijeenkomsten bijgewoond, al was dat niet als vrijwilliger, maar om een presentatie te geven aan de vrijwilligers. En we hebben allebei de training ‘Sturen op Zelfsturing’ gevolgd, gericht op psychologische inzichten, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen.  Lees verder ““Kan ik vrijwilliger Thuisadministratie worden?””